foto

foto

ME ACOMPAÑAN

jueves, 8 de octubre de 2015

MIRANT LES FULLES-MIRANDO LAS HOJAS

BON DÍA:

L´altre día vareig fotografiar les flors d ´aquesta planta, pero avui la meva mirada s´ha dirigit a les seves fulles, que casi m´agraden més que les seves flors.
Mireules en forma de cor, la seva vorera sembla bordada en punt de fistó i que m´en dieu del seu centre, que sembla un altre cor o també un mapa potser el de Sudámerica?.El cas es que m´encanten aquestes fulles.
Desde Valencia amb carinyo.

BUENOS DÍAS

El otro día fotografié las flores de esta planta, pero hoy mi mirada se ha dirigido a sus hojas, que casi me gustan más que sus flores.
Miradlas en forma de corazón, su contorno parece bordado en punto de fistón ¿ y que me decís de su centro, que parece otro corazón o también un mapa, quizás el de Sudámerica?.El caso es que me encantan estas hojas.
Desde Valencia con cariño, Montserrat Llagostera Vilaró